1067. Budapest Eötvös utca 8.
pszichologus(@)kiss-anna(.)hu
0670/617-2634
Rajzelemzés
Mi a rajzelemzés?

A rajzelemzés a rajzok egyedi eltéréseket, különbségeket vizsgálja. Abból indul ki, hogy mindenki máshogy rajzolja le ugyanazt, belső világát jeleníti meg a rajzokban, valamint a viselkedés lenyomta dinamikus folyamata révén.  Elemzésük speciális terület, lényege a képek objektív elemzése.

A különböző képek pszichológiai elemzése céljából számos módszer látott napvilágot. A pszichológiai rajzelemezés jelentős szemléletváltása 1980-as évekre tehető. Többváltozó eljárások születtek, melyekben már például az alkotási folyamat kontextusa is szerephez jutott. Ennek a folyamatnak a része Vass Zoltán Hétlépéses rajzelemzési módszere (SSCA), melyet kutatások sorozata előzött meg.

A rajzok használata a klinikumban diagnosztikai és terápiás eszközként is megjelenik, azonban mélylélektani ismeretek szükségesek hozzá.

A rajzelemzés a képi kifejezéspszichológia tudományterületének része. Alkalmas mind gyermek, mind felnőtt alkotások pszichológiai elemzésére.

Fontos alapok:

A rajzolás folyamatának végigkövetése alapvetően szükséges (pl.: sorrend, egyes formák megalkotásának folyamata, megtorpanások, lendület). Fontos ismernünk a keletkezés körülményeit is (pl.: eszközök, ki volt jelen, volt-e instrukció).
Sokrétűbb lehet továbbá a véleményalkotás abban az esetben, ha több rajz áll rendelkezésünkre.

Az SSCA három területen alkalmazható módszer:

  1. egyéni alkotások vizsgálata
  2. több személy közös alkotásának vizsgálata
  3. műalkotások lélektani feltárása

Az alkotást készítő személy pszichológiai megértése a cél, nem csak magának az alkotásnak a megértése.

 

Forrás: Reinhardt M. (2013). Miben segít a rendszerszemléletű konfigurációelemzés az alkotások pszichológiai elemzése során? Psychologia Hungarica Caroliensis, 1(1), 108-113.

Telefon: 0670/617-2634
1067. Budapest
Eötvös utca 8