1067. Budapest Eötvös utca 8.
pszichologus(@)kiss-anna(.)hu
0670/617-2634
Személyközpontú szemlélet
A személyközpontú szemlélet

Carl Rogers (1902-1987) amerikai pszichológus, pszichoterapeuta nevéhez fűződik a személyközpontú szemlélet, amely egy pszichológiai irányzat.

Alapgondolata

A személyközpontú szemlélet alapja, hogy minden egy ember rendelkezik önmaga megértésének és a pozitív irányú változás lehetőségével. A pszichoterápia és a segítő kapcsolat feladata, hogy az említett lehetőségek megvalósításához szükséges tartalékokat kiaknázza a személyes kapcsolat által.

A személyközpontú kapcsolat jellemzői
  1. empátiás megértés:  a segítő azon törekvése, hogy a kliens világát megértse, úgy, ahogy azt a kliens átéli
  2. feltétel nélküli elfogadás: a segítő elfogadja a kliens személyét, azonban ez nem egyenlő tetteinek elfogadásával
  3. kongruencia: a segítő egész lényével, valódi személyiségével van jelen, nem pedig egy szerepet játszik, így közlései és gondolatai, érzései egységesek

A személyközpontú szemléletet megkülönbözteti az a többi pszichológiai elmélettől, hogy az önmegvalósítási és önirányítási képességet hangsúlyozza. A személyt hatalommal ruházza fel, bizalmat fektet abba, hogy az egyén megtalálja saját önmegvalósításának útját.

Az önmegvalósítás:

Az ember önértékelése szempontjából fontosabbá válik saját tapasztalata (tudatában van annak, ahogyan figyelemmel kíséri, észleli, feldolgozza és integrálja belső világából jövő, a szervezet működését jelző információkat úgy, mint a külső, fizikai és interperszonális világból jövőket). Ez a fajta nyitottság saját organizmusunkból jövő jelzésekre akkor jöhet létre, ha másokkal való kapcsolatunkat őszinteség, törődés és érzékeny megértés jellemzi.

A különös paradoxon az, hogy amikor elfogadom magamat olyannak, amilyen valójában vagyok, azután tudok változni.

Carl Rogers

 

 

Telefon: 0670/617-2634
1067. Budapest
Eötvös utca 8