A logóm jelentése: önmegvalósítás

Ha valaki az oldalamra téved felteheti a kérdést, hogy mégis mi köze egy tollnak a pszichológiához, a pszichológushoz?

A képből már sejthető, hogy valami egyiptomi szimbólummal kapcsolatos indok áll a háttérben, hogy miért is választottam a toll szimbólumát logómul.

Régebben kifejezetten érdekelt az egyiptomi hitvilág. Az ókori egyiptomiak számára az élet egyetlen nagy utazás volt. Úgy vélték, hogy a lélek három világban élhet:

  • Ta (föld): tipikus világ, jelenségek világa
  • Duat (alvilág): atipikus világ, a lélek átmeneti környezete, ahol a mennyek felé vivő útján tartózkodik
  • Nut (menny): archetipikus világ, ahol létrejön az összes lélek és tudásukat is innen merítik

Az egyiptomi Halottak Könyvének egyik ábrája szerint a halottak lelkét az Ítélet Csarnokában az ítélet mérlegére teszik, melyet Anubisz tart. Az egyik serpenyőbe az elhunyt szíve, vagyis élete kerül, míg a másikba egy toll. Az elhunyt tetteit mérik az igazsággal szemben. Ozirisz birodalmába a halott akkor léphet be, ha a lelke könnyebbnek bizonyul a tollnál. A toll Maat, vagyis az igazság és a rend istennőjének fején található. Az egyéni és világrend harmóniáját fejezi ki.

Az egyiptomi hitvilágban azt tartották, hogy meg kell felelnünk saját belső természetünknek.

Mit jelenthet ez a mai ember számára? Önmegvalósítás

Számomra ez a kép egy életfelfogást jelent, az élet értelmét firtató kérdésekre adott választ.

Az élet lehetőség a fejlődésre, egy utazásként fogható fel az önmegismerés, az önmegvalósítás útja, mely minden ember esetében egyedi, egyéni. Ebben a szemléletben viszonyulok a körülöttem lévőkhöz, klienseimhez is. Az egyéni út megkívánja az egyéni igényekre szabott terápiát, egyéni módon támogatható a fejlődés.

Az önmegvalósítás alapja számomra, hogy feldolgozzuk a múltunkban történeteket és építkezzünk, táplálkozzunk megélt tapasztalatainkból.

[trx_quote title=”Carl Gustav Jung” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]Az ember azonban csak akkor dönthet a saját útja mellett, ha azt tartja a legjobbnak a maga számára. Ha valamilyen más utat jobbnak tartana, akkor azt élné és fejlesztené a saját útja helyett. A többi út erkölcsi, társadalmi, politikai, filozófiai és vallási természetű konvenció. Az a tény, hogy a konvenciók mindig virágoznak valamilyen formában, azt bizonyítja, hogy az emberek elsöprő többsége nem a saját útját, hanem a konvenciót választja, s ennek következtében nem önmagát fejleszti, hanem egy módszert, s vele a saját teljességének rovására egy kollektívumot.[/trx_quote][trx_br]

Érett személyiség

Az érett személyiség definiálása már a pszichológia korai időszakában kérdésként merült fel. Sigmund Freud válasza a kérdésre a szeretni és dolgozni való tudás volt. Erik Erikson az énazonosság, az identitás kialakulását tekintette az érett személyiség kialakulásának alapjaként. Abraham Maslow pedig a szükségletpiramisa megalkotása során a legmagasabb pontra a növekedésszükségletek közül az önmegvalósítást helyezte, vagyis, hogy megvalósítsuk a bennünk rejlő lehetőségeket. Szerinte az érett személyiség másképp viszonyul az életében jelenlevő nehézségekhez, akadályokhoz.

Úgy gondolom, az önmegvalósítás célja az érett személyiséggé válás.