A depresszió fizikai gyökerei

Egy új kutatás további lépéseket tett a depresszió fizikai hátterének megértése terén.
A tanulmány szerint a depresszió befolyásolja az agy azon területét, ami a jutalmakkal függ össze, vagyis az orbitofrontális kérget.

A depresszió kognitív szempontból

Beck elmélete szerint a depressziós személyre jellemző egy automatikusan visszatérő, nehezen kontrollálható negatív szemlélet önmagáról, a világról és a jövőről. Clark és Teasdale elmélete szerint pedig az információfeldolgozás negatív irányban torzul depresszió esetén, így szelektíven csak a negatív élmények felidézése jellemzi a depressziós egyéneket. Gondolkodásukra szisztematikus logikai hibák jellemzőek, így például a negatív eseményeket és a saját hibákat felnagyítják, míg a pozitív eseményeket és a jó tulajdonságokat minimalizálják. Emellett jellemző a szelektív absztrakció, amikor a negatív szemlélettel kongruens részleteket emelnek ki a helyzetből, valamint túláltalánosíthatnak, mely során általános következtetéseket vonnak le egyetlen eseményből.

Az orbitofrontális kéreg

Az orbitofrontális lebeny (az ábrán a kékkel jelölt rész) sérülésekor a jutalmazott és nem jutalmazott események megkülönböztetése sérül. A legjelentősebb jelzés a reverzális tanulás sérülése, mely során a megerősítéseket követően kialakított új stratégia megvalósítása ütközik nehézségekbe, vagyis „tudja, de nem csinálja”. A laterális orbitofrontális kéreg a jutalom elmaradása és a büntetés esetén aktiválódik, míg a mediális orbitofrontális kéreg a jutalmakkor.

 

orbitofrontalis-kereg

A kutatás eredményei

A kutatás során közel 1000 fő agyműködését MRI készülék segítségével vizsgálták, kifejezetten a laterális és mediális orbitofrontális kéreg kapcsolataira fókuszáltan. 421 depressziós, míg 488 egészséges személy volt a vizsgálat alanya.

depresszio-gyokere
A vizsgált agyterületek kapcsolatai. Bal oldalt: mediális orbitofrontális kéreg. Jobb oldalt: laterális orbitofrontális kéreg

A mediális orbitofrontális kéreg (zöld terület) és a memóriáért felelős területek (sárga terület) gyenge kapcsolatát figyelték meg a depressziós személyek esetében, míg a laterális orbitofrontális kéreg (piros terület) esetében ez nem volt jelen. A Hamilton-féle Depresszió Skála eredményeivel korrelált a megfigyelés. A depressziós személyek esetében ez a jelenség a pozitív, jutalmakkal kapcsolatos élmények kisebb számáért felelős.

A laterális orbitofrontális kéreg esetében olyan agyterületekkel találtak kapcsolatot (jobb oldali ábrán a lila, kék és sárga területek), melyek negatív kognitív állapotokkal kapcsolatosak, többek között az alacsony önértékelésért és a kifejezett negatív szelf-érzetért felelősek.

Ez az új felfedezés áttörést jelenthet a depresszió kezelésében és magyarázatot ad a depresszió egyes tüneteire is, így például a rossz túlhangsúlyozására, és a jó alulértékelésére, önbizalomcsökkenésre, önvádlásra.

 

Forrás:

Wei Cheng, Edmund T. Rolls, Jiang Qiu, Wei Liu, Yanqing Tang, Chu-Chung Huang, XinFa Wang, Jie Zhang, Wei Lin, Lirong Zheng, JunCai Pu, Shih-Jen Tsai, Albert C. Yang, Ching-Po Lin, Fei Wang, Peng Xie, Jianfeng Feng. (2016). Medial reward and lateral non-reward orbitofrontal cortex circuits change in opposite directions in depression. Brain, in press.

Németh Attila (szerk) (2011). A pszichiátria rövidített kézikönyve. Medicina Kiadó, Budapest.