Alkotó tevékenység hatása az agyra

Egy nemrégiben megjelent kutatásban az aktív vizuális alkotó tevékenység agyra gyakorolt hatását vizsgálták, kiváltképpen a prefrontális kéregre, mely az agyi jutalmazó rendszer fontos eleme.

Forrás: npr.org

A vizsgálat során 26 fő adatait hasonlították össze három különböző alkotói tevékenység során. Az agytevékenységre gyakorolt hatásának mérése során az átáramló vérmennyiséget mérték a pihenő szakaszokéhoz viszonyítva.

A 26 vizsgált személy közül 11 fő művész volt, míg 15 fő nem. A résztvevők 20 és 60 év közöttiek voltak (32,46 év volt az átlag). Mindannyian jobb kezesek.

A vizsgálat

Az alkotó tevékenység a strukturált színezéstől, a firkáláson át a teljesen strukturálatlan szabad rajzig haladt. A vizsgálat az alábbi fázisokból állt:

 • Pihenő szakasz (2 perc)

  A vizsgálatban használt mandalák
 • Mandala színezése (3 perc)
 • Pihenő fázis (2 perc)
 • Egy előre nyomtatott körben szabad firkálás (3 perc)
 • Pihenő szakasz (2 perc)
 • Szabad rajzolás (3 perc)
 • Pihenő szakasz (2 perc)

A résztvevők kérdőív kitöltésével nyilatkozhattak a megélt kreativitásuk mértékéről a vizsgálat előtt és után. A kérdőív öt kérdést tartalmazott az alábbi témákra kitérve:

 • új ötlet megléte
 • jó ötlet megléte
 • jó képzelőerő
 • eredeti gondolat megléte
 • problémamegoldás képessége

Emellett egy kérdés során megítélték a résztvevők a korábbi vizuális önkifejezéssel kapcsolatos tapasztalataikat és a vizsgálat végén nyilatkozhattak a feladatmegoldás során megélt tapasztalataikról is.

Eredmények

Az agytevékenység vizsgálata során jelentős különbséget találtak az alkotó szakaszok és a pihenőfázisok esetében. A legmagasabb értéket a firkálás során mérték, de az alkotó fázisok értékei nem különböztek szignifikánsan egymástól.
A kreativitás pozitív megítélése az alkotó tevékenységeket követően jelentősen növekedett, kiváltképpen a problémamegoldás képessége és az új ötletek megléte esetében. A megélt élmények tekintetében a relaxáló és öröm érzést okozó visszajelzéseket emelném ki.

A vizsgálati személyek kis létszáma miatt a művészek és nem művészek eredményeinek összehasonlításából következtetések nem vonhatóak le, további vizsgálatok lennének szükségesek.

Mit szűrhetünk le a vizsgálatból?

Bár nagyon kis számú résztvevő eredményeit vizsgálták előremutatólag azt láthatjuk, hogy a vizuális alkotó tevékenység növeli a prefrontális kéregben és az agyi jutalmazó rendszerben az aktivitást. Már 15-20 perc alkotás növeli a személyek azon érzését, hogy képesek új ötletekre, valamint a problémamegoldásra, az alkotó tevékenység pedig pozitív élmény lehet.

Bár a kutatás sok limitációval rendelkezik, klinikai szempontból a művészetterápia alkalmazását támasztja alá kiváltképpen függőségek, illetve hangulatzavarok kezelésében.

Emellett pedig a nemrégiben nagy népszerűségre szert tevő felnőtt színezők használatának pozitív hatásait támogatja, melyet bárki előveheti akár 15-20 percre is a hangulata javítása céljából.

Forrás: Kaimal, G. és mtsai. (2017). Functional near-infrared spectroscopy assessment of reward perception based on visual self-expression: Coloring, doodling, and free drawing. The Arts in Psychotherapy, 55, 85-92.