Miért boldogtalanabbak a materialisták?

„Ha boldogságunk van, mindenünk van; ha pedig nincs, mindent elkövetünk, hogy megszerezzük. „ Epikurosz

Egy 2014-es kutatás eredményei szerint, mely 246 fő adatait vizsgálta, minél inkább materialista valaki annál kevésbé boldog.

Mi is az a materializmus?

Richins and Dawson 1992-ben megalkotott fogalma három fő pontból áll.

  1. Az anyagi javak megszerzése áll egy személy életének középpontjában.
  2. Az anyagi javakra való törekvés és azok megszerzése alapja az élettel való elégedettségnek, a boldogságnak.
  3. A sikerességről való visszajelzést a megszerzett vagyon mértéke jelenti.

A materializmus mértéke az eddigi kutatások alapján kapcsolatban áll a magányossággal, a depresszióval, az alacsony önértékeléssel, valamint az élettel való elégedettség csökkent voltával, melybe beletartozik az életörömökkel és a kapcsolatokkal való elégedetlenség is.
További tanulmányi eredmények bizonyítják, hogy azok, akikre jobban jellemző a materiális értékek iránti igény, kevesebb pozitív érzelmet fejeznek ki, magasabb körükben a depresszió, a szorongás és a szerhasználat gyakorisága is.

Ezek alapján igaz az a mondás, hogy „a pénz nem boldogít”.

Materializmus és az élettel való elégedettség

Az említett tanulmány írói kérdésként vetették fel, hogy az élettel való elégedettség és a materializmus kapcsolatát a hála, valamint a pszichológiai szükségletek befolyásolhatják-e és ha igen, akkor milyen folyamatokon keresztül.

A materializmus fent leírt fogalmának a második pontját vették figyelembe, vagyis azt vizsgálták, hogy mennyiben függ a vizsgálati személyek boldogságérzete az anyagi javaktól.

A hála a materializmussal szemben jelentős előnyökkel bír a jóllét szempontjából: csökkenti a depresszió esélyét, növeli az élet értékelésének mértékét, az élet értelmességének érzését, és az élettel való elégedettséget. Korábbi tanulmányok bizonyítják, hogy a hála és a materializmus mértéke fordított kapcsolatban állnak egymással.

A cikk szerzői feltételezték, hogy a pszichológiai szükségletek kielégítettségének szintje is befolyásolhatja a boldogság, elégedettség kérdését. A pszichológiai szükségletek az autonómia, a kompetenciaérzés és a valahova tartozás érzése, melyek kielégítése esetén növekszik a jóllét. A materializmus hatására képesek vagyunk ezeket az alapvető szükségleteinket figyelmen kívül hagyni. Például, amikor valaki a magasabb fizetés érdekében rendszeresen sokáig dolgozik, így a kapcsolatai sérülésével, valamint a szabadon megválasztott egyéb tevékenységek hiányával az élettel való elégedettsége is sérül.

A tanulmány eredménye

A tanulmány készítői egy modellt állítottak fel a vizsgált változók kapcsolatából. A hála és a pszichológiai szükségletek fontos magyarázó elemei az élettel való elégedettség és a materializmus kapcsolatának.
A materializmus és az élettel való elégedettség közötti úton csökkent hálaérzetet és kielégítetlen pszichológiai szükségleteket találunk.

materializmus és elégedettség

 

Tehát minél fontosabbak valakinek a boldogság szempontjából a materiális javak annál kevésbé hálás azért, amije van, mely alacsonyabb elégedettséget eredményez.

Forrás: Tsang, J., Carpenter, T. P., Roberts, J.A., Frisch, M.B., Carlisle, R.D. (2014). Why are materialists less happy? The role of gratitude and need satisfaction in the relationship between materialism and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 64, 62-66.

2 thoughts on “Miért boldogtalanabbak a materialisták?

Comments are closed.